Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Vandaag begint het schoolproject op de stap. Het gaat over 'landen', en de kleuters hebben als thema 'Nederland'. Omdat het Luisterpark ook in Nederland ligt (en wel heel dichtbij!) gaan de kinderen een muzikale groet uit het Luisterpark naar huis sturen: In de middag gaan ze met juf José een ansichtkaart uit het Luisterpark maken.
Debby belooft (voor volgende week) een speciale CD samen te stellen met geluiden en klanken uit het Luisterpark en ons muziekatelier. Dan kan alles in een mooie envelop naar huis worden gestuurd.

In de ochtend werken we weer in het muziekatelier. Net als vorige week hebben Debby en Hans vandaag vier plekken ingericht die bijzondere plekken in het Luisterpark representeren.
Er is een speciale tekenhoek aan een kant van de ruimte.
Aan de wand en op de schragen hangen alle tekeningen van vorige week.
Naast de schragen met foto’s zijn er nu ook drie luisterhoeken. Daar kunnen de kinderen met een koptelefoon op luisteren naar de geluiden van de glijbaan, de vogels en de volière en de brug.
Zo geven we de kinderen naast de beelden ook de geluiden van het luisterpark terug.
Op de tafel met geluidsmateriaal staat hetzelfde als vorige week.

Aan het begin van de les gaan we met de kinderen op de kussentjes in de kring zitten. Wat weten ze nog van de vorige keer? Ze hebben getekend, wil iemand iets vertellen over zijn/haar tekening?

Vandaag willen we de geluiden van het Luisterpark naar binnen, naar het muziekatelier halen.

De klas wordt in tweeën gesplitst: de ene helft mag eerst tekenen, de andere helft nodigen wij uit om geluiden uit het luisterpark te maken. Na een tijdje wordt er geruild.

Observatie

Debby haalt de kinderen in hun klaslokaal op. Dat is in het teken van het schoolproject prachtig versierd met allemaal Hollandse spulletjes. Al spelend op de mbira neemt Debby de kinderen mee naar het muziekatelier. In de kring praten we eerst over de tekeningen van vorige week die aan de muur hangen.

De klas wordt in tweeën gesplitst. De ene helft gaat eerst tekenen. Speciaal voor Britta heeft Hans een rode stift meegenomen. Dexter, Mara, Britta, Doris, Thijmen, Janna vd S. en Daliya vinden hun tekening nog niet af gaan er verder aan werken. Andere kinderen maken een nieuwe tekening.

De andere helft van de klas wordt door juf Debby uitgenodigd geluiden uit het luisterpark te gaan maken: ‘Jullie hebben allemaal dingen meegenomen, die zitten in de geluidendoos. Hier op tafel liggen ook allemaal dingen waar wij van uitgaan dat je er geluiden mee kunt maken.

Als het tijd is om te wisselen geven de kinderen die met de geluiden bezig waren een presentatie en dan ruilen de tekengroep en de geluidengroep.

Bij de presentaties luisteren de kinderen goed naar elkaar. Als er wat kinderen onrustig worden vraagt juf Debby ze allemaal de ogen dicht te doen en dan zijn ze weer vol aandacht.

Reflectie

De kinderen waren best onrustig toen ze het muziekatelier binnenkwamen. Dit was ook nog te merken tijdens het kringgesprek. Juf José vertelde later dat ze de hele ochtend al erg onrustig waren: het begin van het schoolproject was heel spannend voor ze, en was ook al dagenlang slecht weer...
Desondanks en tot verbazing van de leerkracht veranderde die drukte al snel in grote concentratie. Zowel bij het tekenen als bij het geluiden- en klankenonderzoek waren de kinderen ontzettend gefocust aan het werk. Tijdens de presentaties zaten de kinderen best lang heel geconcentreerd naar elkaar te luisteren.

In de tekenhoek hadden de kinderen ideeën over wat ze af wilden maken van de vorige keer. Of wat zij nieuw wilden tekenen. Vooral Dexter verbaasde juf José doordat hij heel geconcentreerd bezig was met hele kleine rondjes tekenen, terwijl hij altijd heel bewegelijk is.
In de geluidenhoek was het mooi om te zien dat de kinderen echt klanken en geluiden aan het onderzoeken waren. Ze waren nog niet echt specifiek met geluiden uit het Luisterpark bezig, maar veel meer op algemeen onderzoek uit. Het was dan ook interessant om te zien dat ze alles gingen onderzoeken behalve de spullen die ze zelf uit het Luisterpark mee hadden genomen (die in de geluidendoos zaten).

Juf José valt op dat Ivan zijn eigen weg volgt. Hij is heel erg met de geluiden bezig. Hij zit helemaal te glimmen en neemt het totaal in zich op.
Opvallend is dat het groepje Mara, Britta en Doris een liedje maken. Er moeten woorden bij. Thijmen was geïnteresseerd naar de inhoud van het liedje. Hij wilde echt weten waar het over ging het was namelijk in het Engels. Mara had een heel ritme tsjikketsjikke klapperklapper met schelpen in een glazen pot. Dat was echt een ontdekking en heel mooi.
Anouk speelde een prachtig ritme dat echt uitnodigde tot dansen.

De afwisseling van tekenen en geluiden onderzoeken werkte heel goed: het was duidelijk te merken dat de kinderen die afwisseling fijn vonden. Ook zorgde deze opzet ervoor dat het algehele geluidsniveau in het atelier heel aangenaam was.

35

Geluidenonderzoek

dag 11
10 april 2012
De inrichting van het muziekatelier, de kring van kussentjes, de schragen met de foto's en tekeningen aan de wand
De geluidentafel met meegebracht materiaal om het Luisterpark te verklanken
Op onderzoek naar het materiaal
Eén van de luisterplekken
Morris aan het luisteren
Morris vertelt wat hij hoort (0:29")
Damian probeert wat je allemaal met kokers voor geluid kan maken voor de wand met tekeningen
Er wordt getekend
Klanken onderzocht
Daliya, Janna vd S. en Rutger op geluidsonderzoek (1:34")
Rens luistert met gesloten ogen naar de geluiden die een paar van zijn klasgenootjes laten horen
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.