Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Dexter tekent op een eigen vel, totaal bezig met zijn tekening. Hij tekent met een zwarte stift op een besliste manier en met vaart lange, rechte lijnen. Hij gebruikt het hele vel. Daarna tekent hij op de andere kant van het vel een duidelijke zwarte lijn langs de rand, helemaal rondom, en binnenin zachte kleuren en kromme lijntjes en streepjes.

Britta heeft een probleem: er is geen rood om de snavels van de haan en vogel te tekenen. Zij tekent dan toch maar de snavels met zwart. Daarna heeft zij weer een probleem: er is geen rood om de kam en het lelletje van de haan te kleuren. Dit probleem wil zij oplossen door een rode stift uit het klaslokaal te halen.

34

De vogelkooi

dag 10
3 april 2012
Dexter
De kooi van Dexter, een prachtige grafische partituur.
Nog een kooi van Dexter
Britta
De haan van Britta
Van Doris
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.