Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Wij hebben behoefte aan een speciale plek voor ons onderzoek naar geluiden en klanken. Daarom besluiten wij het speellokaal om te toveren in een muziekatelier, een speciale plek voor en van de klas. Dat laatste twee weken waren wij intensief op onderzoek in het luisterpark. Nu is het tijd om de geluiden van het luisterpark ook mee te nemen naar school. We willen graag dat het speellokaal geen speellokaal meer is, maar een muziekatelier. De ruimte moet voor de kinderen echt anders aanvoelen dan het speellokaal.

Het team van TOEVAL GEZOCHT is achter de schermen al de hele week intensief mee bezig geweest om dat te realiseren... vandaag is de grote dag!

Observatie

Hans en Debby arriveren met een auto vol met spullen op school - ze passen nog maar net zelf in de auto. Gelukkig is er een boodschappenkarretje om alles mee naar binnen te brengen.
Even later arriveert ook Eva, die op het gebied van ateliers inrichten een ervaringsdeskundige is.

Na verschillende posities uitgeprobeerd te hebben wordt besloten waar de tafel met materiaal komt te staan. Daarna wordt de kring met kussens neergelegd.

We willen het luisterpark naar binnen halen, daarom maken we door middel van schragen met foto's erop (werk)plekken die de bijzondere plekken in het luisterpark representeren: de glijbaan, de schommel, de vogelkooi en de plek waar het egeltje lag.

We willen de kinderen uitnodigen om in eerste instantie deze plekken te tekenen.

Op de tafel ligt (zo veel mogelijk natuurlijk) materiaal waar je geluiden mee kunt maken. De kinderen hebben natuurlijk ook hun eigen geluidendoos, die komt er ook nog te staan.

We gaan de kinderen in de klas ophalen. Na een kort gesprek gaan we, met jassen aan, even langs het muziekatelier om alvast een kijkje te nemen. Dan brengen we een kort bezoek aan het luisterpark om nog eens goed te kijken en te luisteren. We gaan terug naar het atelier en gaan er aan de slag.

Reflectie

Het inrichten van het muziekatelier was veel werk maar wierp onmiddelijk zijn vruchten af - er hing een magische sfeer.

De kinderen gingen meteen heel geconcentreerd aan het werk. We hadden heel sterk het gevoel dat het 'hun' bijzondere plek was.

Het was ook mooi om te zien dat alle zintuigen erbij betrokken raakten: toen de kinderen voor het eerst een kort kijkje namen in het muziekatelier zijden ze meteen 'het ruikt hier anders!'

29

Het muziekatelier

dag 10
3 april 2012
Debby en Hans aan het werk
Materiaal om geluiden mee te maken
Heerlijke kusens om op te zitten
Het muziekatelir met de bijzondere plekken van het luisterpark
Zoals de glijbaan
En de voliere
De materialentafel
Van de andere kant gezien
Blaadjes
Potloden en stiften bij elke "plek"
Alles staat klaar
De kinderen komen een eerste kijkje nemen in het muziekatelier,
voordat we nog eventjes naar het luisterpark gingen. 'Het ruikt hier anders!'
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.