Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Op weg naar het luisterpark is de brug een hele fijne muzikale passage.

Observatie

De kinderen zijn onderweg heel erg met hun voetstappen bezig. Kort voor de brug stoppen we om even te luisteren. Dan gaan we de brug op. Iedereen is bezig met het klakken van zijn of haar eigen schoenen. Er wordt vrolijk gestampt.
Debby vraagt aan Mara, die voor het eerst mee naar het luisterpark gaat omdat ze vorige week ziek was, wat ze hoort. "Onze eigen voetstappen."

Reflectie

De kinderen zijn meer dan bewust van de "eigen geluiden" die ze maken. Het lijkt alsof ze onderweg haast meer met hun voetstappen bezig zijn dan bijvoorbeeld het geluid van de vogels. Er ontstaat een prachtig ritmisch tapijt rondom de brug: de weg erheen (klinkt anders), sommige kinderen zijn er al op, anderen nog niet. Dan is iedereen er op. En dan gaan we weer verder.

28

Voetstappen op de brug

dag 09
27 maart 2012
Op de brug
Geluidsimpressie rondom de brug
En dan weer verder
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.