Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Bij het derde bezoek aan het Luisterpark hebben de kinderen dingen uit het park mee naar school genomen. Takjes, steentjes, stukje metaal, een vogelveer, van alles waarmee het Luisterpark verklankt zou kunnen worden. Terug op school in het muziekatelier nodigen wij de kinderen uit om het Luisterpark te tekenen. Vier plekken zijn gecreëerd: de egelplek, de glijbaanplek, de schommelplek en de vogelkooi. Bij elke plek staat een schraag met foto’s van de plek in het park en er liggen stapeltjes grote vellen papier met stiften en potloden in de kleuren bruin, grijs, zwart, groen en grijsblauw. De kinderen kunnen kiezen welke plek van het park zij willen tekenen.

Observatie

In de kring bespreken wij de tekeningen die de kinderen vorige week op de geluidendoos hebben gemaakt bekeken en besproken. Damian heeft een tekening met hele grote oren gemaakt. Hij zegt hierover: 'Dan moet ie heel erg zijn oren open zetten. Dan hoor je'. Na het kringgesprek worden de kinderen uitgenodigd om een plek in het park te tekenen. Als vanzelf vormen de kinderen groepjes en kiezen een plek in de ruimte waar zij willen werken. Er waren kinderen die gelijk gingen onderhandelen 'dan gaan we dit, dan gaan we dat...'. Janna en Anouk wilden eigenlijk een egeltje maken. Toen juf José de meisjes aanmoedigde ook aan de geluiden uit het Luisterpark te denken gingen ze overleggen. 'Oh wat waren we daar ook alweer aan het doen?' 'Oh maar dan moeten we die schommel tekenen, daar was dat geluid bij'. Op de foto zien de kinderen zich zelf terug. 'Ik zie dat jij dat geluid maakte'. Dan gaan ze beslist en geconcentreerd aan de slag. Sommige kinderen, zoals Daliya, Faye, Janna van der S, Rens, Biel, Senna, Evelien en Dexter blijven bij één plek. Andere kinderen hebben op verschillende plekken getekend, zoals Mara, Aron, Britta, Thijmen, Jochem. De kinderen organiseren zelf of zij op een vel met zijn allen tekenen of op een eigen vel. Britta heeft een probleem: er is geen rood om de snavels van de haan en vogel te tekenen. Zij tekent dan toch maar de snavels met zwart. Daarna heeft zij weer een probleem: er is geen rood om de kam en het lelletje van de haan te kleuren. Dit probleem wil zij oplossen door een rode stift uit het klaslokaal te halen. Evelien, Mara en Britta zijn nog niet klaar met tekenen als de tijd al weer om is en we weer in de kring op de kussentjes gaan zitten om alle tekeningen te bekijken.

Reflectie

De kinderen hebben prachtige, rijk gedetailleerde tekeningen gemaakt. Expressieve, krachtige, grafische tekeningen. In de tekeningen komt vaak ook de natuur voor. De werksfeer was zeer geconcentreerd, doelgericht en gemotiveerd. Het was mooi om te zien, ook hoe zij allemaal op een eigen manier te werk gingen en onderhandelden over de aanpak.
Leuk dat Anita en Ernst (de rector en de conrector) ons met een bezoekje aan het muziekatelier verrasten.

30

Tekenen in het muziekatelier

dag 10
3 april 2012
Allemaal aan het werk
Met een heleboel op een vel papier
Of alleen
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.