Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Een groep kinderen onderzoekt de schommel.

Observatie

Janna van der S., Daliya en Faye laten de schommel zijwaarts heen en weer zwiepen door met een stok tegen de ketting aan te slaan. Dit geeft een bijzonder geluid. Ook kun je met een stok tegen de buizen van de schommel slaan, wrijven of tikken. De schommel is een groot instrument geworden. Janna legt steentjes op de schommel en dan wordt de schommel weer heen en weer gezwiept. Anouk mag ook. Als de schommel even stil hangt komt Rens er bij. Hij begint enthousiast aan de ketting te rukken, zodat de schommel geluid maakt. Daliya en Janna protesteren hard. Rens gaat teleurgesteld weg: "Maar dat was toch ook een geluid".

Reflectie

Janna van der S., Daliya en Faye hadden een spel uitgevonden dat geluid maakte. Om de beurt mochten ze met de stok slaan. Janna bedacht dat er ook wat op de schommel kon liggen. Of dit iets met het geluid te maken had? De meisjes wachtten geduldig tot ze aan de beurt waren. Het was lastig toen Rens iets heel anders met de schommel deed. Hij verstoorde het spel, maar hij maakte wél een ander geluid.

27

De schommel als instrument

dag 09
27 maart 2012
Faye en Janna 'tennissen' met de schommel, zodat hij heen en weer zwiept.
Is het anders als er steentjes op de schommel liggen?
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.