Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.
33

De glijbaan

dag 10
3 april 2012
Sam en Morris aan de slag
De glijbanen van Morris en Sam met een heel stuk park eromheen
Mara, Ivan en Stan
Ivan met zijn stok tikkend op de ladder van de glijbaan. Is dat geluid of zijn dat wolken in de lucht?
Ivan tikkend met zijn stok, detail
Glijbaan Stan met kinderen op de aarde met gras en lucht
Glijbaan Stan met kinderen detail
Mara
Mara op de ladder van de glijbaan, nog niet helemaal af
De glijbaan van Finn, met het hek om het park en de vogelkooi in de hoek
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.