Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Janna van der S. besluiten om de schommel te tekenen. In het park had zij met Daliya en Faye met de schommel een spel uitgevonden. Janna legde steentjes op de schommel voordat ze hem met stokken heen en weer gingen ‘tennissen’. In het muziekatelier tekent Janna een mooi patroon van rondjes, heel precies en geconcentreerd. Dit zijn de steentjes op de brug. Voor Janna hoort de brug ook bij het Luisterpark.
Rens tekent de schommel van de foto op het bord na. Hij kan geen kinderen tekenen zegt hij. Dahlia en Faye zeggen dat zij het wel kunnen en dan tekent Rens de drie kinderen die ook op de foto staan in zijn schommel.
Faye tekent met zwarte stift de schommel en een lange bruine rand grond onder haar schommel en die van Rens. Zij doet dat uiterst precies, de streepjes die op de vloer terecht komen veegt zij weer weg zodat de vloer schoon blijft.
Daliya tekent met een grijsblauwe stift zichzelf en zichzelf nog een keer op de schommel.

32

De schommelplek

dag 10
3 april 2012
Janna, Dahlia en Faye met Anita op bezoek
Schommeltekening van Rens, Faye, Dahlia en Janna
Rens
Schommel van Rens
Steentjes op de brug van Janna
Schommel van Faye, en Dahlia en Dahlia nog een keer op de schommel
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.