Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

In het park hebben de kinderen bij het eerste bezoek een slapende egel gevonden en een skelet met stekels van een dode egel. Het tweede en derde bezoek aan het park startte met een run naar de plek waar de slapende egel lag. Vandaag is de egel verdwenen. 'Waar is de egel heen?' 'Hij is dood!' 'Hij is naar de hemel.' 'Hij is wakker geworden en ergens anders heen gegaan.'
De meeste jongens denken dat de egel dood is en de meisjes denken dat hij wakker is geworden. Na de levende egel wordt iedere keer ook de dode egel bekeken.

Observatie

Evelien, Aron en Thijmen besluiten om de egels te tekenen. Vandaag is de egel, die bij het eerste bezoek aan het park leefde, verdwenen. De kinderen voeren een gesprek over het tekenen van de levende en/of dode egel.

Aron: 'Je moet ook het ijs erbij tekenen, omdat hij ingevroren is. Hij is doodgevroren.'
Evelien: 'Je kan ook een levende egel natekenen.'
Aron: 'Ja maar de levende egel is ook doodgevroren Evelien.'
Evelien: 'Je kan ze alle twee maken.'
Thijmen: 'Hier is die dood, de dode egel. Allemaal stekeltjes liggen er.'
Aron: 'We hadden hem beter kunnen begraven. Of in een doosje zetten en dan begraven. In plaats van laten liggen. Je kunt hem beter in een doosje zetten omdat ie doodgevroren is.'
Aron: 'Ook een beetje inkleuren hè jongens!'
Evelien: 'Ja dat doe ik.'
Aron: '’t Zijn gewoon maar stekels.'
Thijmen: 'Deze ook.'
Evelien: 'Het lijkt wel stro deze viltstift.'
Evelien: 'Aron vind je mijn egel mooi?'
Aron: 'Ja, ik wel.'
Thijmen: 'Ik ook.'
Evelien: 'Ook een paar blaadjes erbij tekenen. Gaan jullie er ook een paar blaadjes bij tekenen?'
Aron: 'Dat is het egeltje die het laatst dood ging. Of hij is zich dood geschrokken.'

Als juf José alle kinderen uitnodigt weer in de kring te komen zitten zijn Aron en Evelien nog niet klaar, ze willen de tekening afmaken of hun naam erbij schrijven.

Reflectie

De tekeningen van de egels zijn heel gedetailleerd en ingeleefd. Het skelet komt veel in de tekeningen terug. Ook de blaadjes waarin de egels lagen en andere dingen in het park. De kinderen hebben goed gekeken. De tekeningen zijn als grafische partituren, er zit muziek in.

31

De plek van de egels

dag 10
3 april 2012
Senna, Rutger en Biel aan het werk
Een egel met een lange staart en nog veel meer. Wat een prachtige grafische partituur!
Egels
Opgerolde egel van Aron
Evelien, Aron en Thijmen
De egels van Evelien, Thijmen en Aron
De levende en de dode egel (met grijsblauw skelet) en blaadjes van Evelien
Arons ingekleurde egel
De egels van Thijmen
De inspiratiebron voor de dode egeltekeningen
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.