Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Aan het begin van de les praten we in de kring (in het klaslokaal) over vorige week: We zijn toen naar het parkje gegaan. Wat weten de kinderen er nog over? We luisteren naar geluiden die we vorige keer hebben opgenomen.
Vandaag gaan we er weer heen, want we hebben vast nog niet alles gehoord. Zouden we dezelfde dingen horen of andere geluiden?
Juf José nodigt de de kinderen uit om er ook over na te denken hoe ze die geluiden misschien mee zouden kunnen nemen.

Observatie

De kinderen zitten met hun jas aan al op ons te wachten. Ze praten opgewekt over vorige week. Het
begrip “luisterpark” valt meteen. Ze vertellen over de slapende egel. Aron is er nog een keer heengegaan om te kijken of de egel er nog lag. Hij lag er nog steeds maar hij had zich wel omgedraaid.

Wanneer Debby de geluidscompilatie laat horen valt op dat de kinderen meteen benoemen wie welke geluiden heeft gemaakt. Er is getik te horen: “dat ben ik!” zegt Sam. Anouk hoort zichzelf en de blaadjes terug. Doris en Britta ook. Doris merkt op dat Anouk hun heeft nagedaan, dat vond ze niet leuk. Juf José legt uit dat als je iets doet dat anderen op een idee kan brengen. Debby nuanceert dat Anouk iets heel anders met de blaadjes deed, namelijk erdoorheen stampen: “ik liep door een plas blaadjes”.

Hoe kunnen jullie de geluiden meenemen? Thijmen: “in dat ding” (opnameapparaatje), Doris: “in je hoofd”.

We gaan naar het park. Onderweg zijn de kinderen erg met hun voetstappen bezig. Dexter heeft al heel snel een stok in zijn hand. Als we onderweg even stoppen om te luisteren krast hij met de stok over de grond. Dat is ook een opvallend geluid.

Mara hoort vooral 'onze voetstappen', maar ook wat vogeltjes.
Eenmaal bij het veldje bij de vogelkooi stormen de kinderen meteen naar de plek waar de egel lag: "ja, hij ligt er nog! Hij heeft zich inderdaad een beetje omgedraaid."

Dexter gaat meteen naar de glijbaan en begint erop te trommelen. Hij wordt snel vergezeld door andere kinderen. Evelien heeft een stok gevonden: “kom, we gaan er samen muziek op maken”. Samen met Damien, Stan en Morris tikken ze hun stokken ritmisch tegen elkaar aan.

Na een tijdje legt juf Jose een groot zijl neer en gaat iedereen liggen. Even lekker uitrusten en goed luisteren.
Dan mogen de kinderen zich omdraaien en op hun buik gaan liggen. Wie wil er iets laten horen?

Doris, Britta, Ivan en Mara hebben een orkest gemaakt en laten hun muziekstuk horen.

Anouk, Dexter en Janna v.d.S. spelen voor iedereen op de glijbaan. We lopen met z'n allen weer terug en zijn net op tijd voor de lunch weer op school.

Reflectie

Het is heel mooi om te zien dat het project gaat leven bij de kinderen. De tweede 'expeditie' naar het luisterpark bouwde heel erg voort op vorige week. Het was duidelijk te zien dat de kinderen al een stapje verder waren: ze zijn nog steeds heel erg bezig met geluiden en klanken, maar nu veel actiever. Ze maken gewoon muziek! Onderweg onderzoeken de kinderen ritmes met hun voeten en luisteren heel actief naar hun voetstappen. Bij ons Luisterpark hooren we hier en daar "kom! we gaan muziekmaken!".
Er is een stokken trommelclubje, er is een glijbaan drumgroep, de schommel en het geluid daarvan wordt uitgebreid onderzocht, en er is zelfs orkest. Geweldig!

De kinderen hebben vandaag geluiden (veelal stokken) uit het luisterpark mee genomen. In de klas leggen zij die in een doos. 's middags versieren de kinderen deze doos met prachtige tekeningen.

24

Terug naar het luisterpark

dag 09
27 maart 2012
In de klas luisteren naar geluiden van vorige keer.
De kinderen herkennen hun eigen geluiden meteen!
Onderweg op de brug
Dexter heeft meteen een stok gevonden
Hand in hand in het park
De Egel is er nog!
De glijbaan als instrument
De schommel klinkt ook mooi
Ook met een stokje
Het orkest
Liggen en luisteren aan het eind
En dan erover praten
Terug in de klas komt alles in de doos
Het wordt heel zorgvuldig erin gelegd.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.