Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Wij nodigen de kinderen uit om te laten horen wat zij hebben gehoord.

Observatie

Anouk onderzoekt de blaadjes. Ze loop er bij de vogelkooi doorheen, stampt en maalt de bladeren met haar voeten. Later, als iedereen op het zeil zit, laat ze het nog een keer horen met een hoopje bladeren dat daar ligt.

Doris en Britta hebben een ander geluid ontdekt met blaadjes: ze malen de blaadjes fijn in hun handen.

Sam onderzoekt de geluiden van de picknicktafel met een stokje.

De glijbaan ontpopt zich tot geweldig instrument.

Reflectie

De kinderen luisteren maar maken ook meteen muziek. Dat doen zij op hele verschillende manieren, maar steeds is het een echt "geluiden onderzoek".

Het werd duidelijk dat er verschillende soorten geluiden te vinden zijn in het park: geluiden van de natuur (blaadjes e.d.) en geluiden van de inrichting van het park (de glijbaan).

23

Geluiden maken

dag 08
20 maart 2012
Anouk stampt door de blaadjes heen
Doris en Britta malen de blaadjes fijn met hun handen
Sam en de picknicktafel
Sam tikt met een stokje op de picknicktafel
De glijbaan...
Een prachtig instrument...
Waar je met z'n allen op kunt spelen
Hoog...
En laag...
Lekker samen
De glijbaan als instrument
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.