Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Onderweg naar het park en in het park bleven we vaak staan om te luisteren naar wat we allemaal konden horen: de school, de wind, de vogels, de snelweg en onszelf.

Onderweg: "Ik hoor de takken als ik er langs loop. De wind klinkt een beetje waaiig."

Tegen het einde van ons uitstapje gaan we op een zeil zitten om te praten en elkaar het een of ander te laten horen.

Aron en Rutger lieten de geluiden van de glijbaan horen die ze hadden gemaakt. Damien merkt op: "De boom klinkt hard en de ladder zacht. De boom klinkt hard omdat ze hard groeien". Hij vertelt dat je de boom kunt horen groeien, want er zijn korreltjes in en die kun je horen.

Reflectie

Wij waren blij verrast hoe serieus de kinderen het luisteren nemen en hoe geconcentreerd zij dat doen.

Luisteren en kijken lijkt bij kleuters heel dicht bij elkaar te zitten, maar het was opvallend dat de kinderen ook graag en vaak hun ogen dicht doen om goed te luisteren.

Damien heeft een opvallend idee over de geluiden van een boom als hij groeit.

22

Luisteren

dag 08
20 maart 2012
Onderweg blijven we staan om te luisteren en te kijken.
Rens luistert met gesloten ogen
Doris ook
Evelien en Morris
Finn luistert naar de kippen
Aan het einde van ons uitstapje gaan we op een zeil zitten
Om nog eens goed te luisteren
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.