Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Tijdens het kringgesprek aan het begin van onze les spreken de kinderen veel over dieren.

In het park komen we verschillende dieren tegen.

Observatie

Hieronder een aantal uitspraken uit het kringgesprek.

Thijmen: “Bij dat parkje wat jullie bedoelen zijn ook kippen. En vogels in een kooi.”
Aron: “En er is ook een muis.”
Debby: “waar is die muis?”
Aron: “In de vogelkooi.”
Britta: “Die muizen leven nog steeds want ik ben daar pas geleden naartoe geweest en daar liepen drie muizen.”
José: “In de herfst kwam ik daar een egel tegen. Niet een egel, maar wel drie egels.”
Jochem vraagt iets en alleen Aron lijkt door te hebben waar het over gaat: “Eigenlijk vraagt Jochem iets over muizen. Want vannacht worden die muizen opgegeten.”
Debby: “Oh ja? Welke dieren eten die muizen dan?”
Aron: “Een kerkuil.”
Jochem: “Ik weet niet of ik erover gedroomd heb of dat het echt is.”
Aron: “Ik heb een Oehoe gezien. In Turkije. Een Oehoe.”
Damien: “Een vogel die van muizen houdt is een adelaar.”

In het park komen we - naast de te verwachten vogels, kippen en eenden - ook andere dieren tegen: een egel, een skelet van een dode egel, en een hele lange regenworm.

Als we terug zijn in de klas praten we nog even na. Damien heeft het over de "waterwurm".

Aron vertelt over het slapende egeltje: "Ik hoorde hem ook een beetje snorken." Op de vraag hoe dat snurken klonk vertelt hij: "Hij deed het niet zo, hij deed het héél zachtjes."

We nemen afscheid van de kinderen als het bijna tijd is om te lunchen. In de middag gaan een aantal kinderen, op initiatief van Aron, "een groepje vormen om de dieren te tekenen" die ze s'ochtens zijn tegengekomen.

Reflectie

Al bij het kringgesprek werd duidelijk dat de kinderen erg veel belangstelling voor dieren hebben.

Eenmaal in het park werden zij dan ook gegrepen door dieren die we tegenkwamen. Vooral door de meer onverwachte dieren, zoals de slapende egel die Faye had gevonden en de regenworm.

José was blij verrast over het feit dat de kinderen nog de hele dag bezig waren met het avontuur dat ze in de ochtend beleefd hadden: de kinderen gingen prachtige tekeningen maken van de dieren en vooral Aron vroeg af en toe zomaar naar stilte om te luisteren naar geluiden.

21

Dieren

dag 08
20 maart 2012
De vogelkooi
Faye vindt een slapende egel
Iedereen komt kijken
De slapende egel
De dode egel
De regenworm
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.