Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Evelien ontdekt bij het xylofoon spelen dat het anders klinkt als je de toets vasthoudt. Ze experimenteert heel consistent met dit idee.

Op een gegeven moment wijzigt Evelien van koers en glijdt met haar stokje de xylofoon op en af, langs alle randjes en hobbeltjes, alsof haar stokje een autootje is.

Thijmen vraag zich op een gegeven moment af of er iets mis is met de toets die Evelien steeds vasthoudt.

Thijmen heeft zelf ook een mooi geluid gevonden: hij glijdt met de belletjes over de xylofoon.

Op een gegeven moment is het geluid teveel voor Faye. Zij vraagt om stilte maar de anderen gaan gewoon door.

Reflectie

De kinderen zijn weliswaar in een groepje samen muziek aan het maken, maar ze zijn tegelijkertijd helemaal met hun eigen idee bezig dat ze uitproberen en volhouden. Evelien gaat de hele xylofoon af terwijl ze de toetsen dempt. Daarna lijkt ze erg met de vorm bezig te zijn want ze 'rijdt' met haar stokje de xylofoon op en af. Thijmen probeert van alles met de belletjes.

12

Experiment met klank en vorm

dag 04
31 januari 2012
Evelien experimenteert met het geluid.
Ze houdt de toets waar ze op speelt vast
En dempt de klank van de toets
Thijmen kijkt of er iets mis is met de toets
Thijmen heeft ook een mooi geluid gevonden
Hij glijdt met de belletjes over toetsen van de xylofoon
Evelien experimenteert met de vorm van het instrument
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.