Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Britta wil graag dirigeren maar heeft geen stokje bij haar triangel. Ze vraagt het stokje aan Dexter. Dan gaat ze op de triangel spelen. Als niemand haar volgt gaat ze in haar eentje dansen met de triangel. Ze beweegt heel ritmisch, combineert balletpasjes met de bewegingen die ze met haar armen doet, vooral de arm met het stokje.

Reflectie

Dans en muziek gaan voor haar heel duidelijk samen. Het stokje van de triangel dirigeert de voeten, of omgekeerd? Ze maakt grote en kleine kringetjes met de hand met het stokje, de voeten volgen.

11

Dansen met de triangel

dag 04
31 januari 2012
Britta vraagt Dexter om het stokje
Dan kan ze goed triangel spelen
Britta staat in haar eentje de dansen
Dansen met de triangel
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.