Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Anouk en Janna de L. gaan samen achter de xylofoons zitten. Van begin af aan zijn ze samen aan het spelen. Eerst alles van onder naar boven, dan andersom. Al snel komen Sam, Finn en Senna erbij om hun met een bekken, een tamboerijn en belletjes te begeleiden.

De meisjes zijn heel geconcentreerd bezig en hebben duidelijke idee├źn over wat en hoe ze gaan spelen.

Als er op een gegeven moment andere kinderen even op de xylofoons komen spelen en er een paar staven uithalen, zeggen Janna en Anouk meteen 'nu is ie kapot!' en gaan de staven terugzetten.

04

het xylofoon groepje

dag 02
19 januari 2012
opperste concentratie
dan omhoog
en weer terug
Senna begeleidt
Daliya komt ook meespelen
Mara ook
samen spelen
Anouk, Sam
met Mara
de klankstaven gaan eruit
Nu is ie kapot! Snel weer maken...
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.