Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Op de allerdonkerste plek werd er vandaag weer door een aantal kinderen gebouwd waaronder Valesca. Er moetsen dingen bij dus heb ik aan Valesca gevraagd wat ze nodig had. Nog een tafel. We zijn op zoek gegaan naar een tafel. Valesca "de plek van de buren". Er werden allemaal draadjes stuk voor stuk met plakband opgehangen. Dit werden de tralies en hierachter moesten de gordijnen komen. Even later moest er nog een tafel komen voor andere buren.

Na deze 'verhuizing' kwam het bouwen niet echt meer op gang, de ochtend was voorbij dus wij besloten voor de volgende dag een nieuwe aanzet te geven. De kinderen hebben veel moeite met dingen bevestigen en bouwen. Ze hebben eindeloze ideeën maar lopen steeds tegen technische problemen aan. Door een en ander te vergemakkelijken hebben we een aantal lijnen gespannen in de hoop dat zij hier iets mee konden.

Jette Hofman:
Sebastian was op zijn eigen manier bezig een hele donkere plek te maken.
Hij had hier vorige week al een start mee gemaakt en ging hier, zodra ze het atelier binnen kwamen meteen weer mee door.
Heel rustig en zelfstandig ging hij aan het werk. Hij maakte een bel-achtige constructue aan de voorkant en een bedje in de 'tent' zelf. Aan de voorkant heeft hij een kampvuur gemaakt en hij heeft de tent zo donker gemaakt als hij maar kon, met verschillende lappen stof.
Hij is op een hele zelfstandige en eigenzinnige manier bezig maar wil wel graag met anderen delen wat hij heeft gemaakt. Ik ben vandaag meerdere malen aan mijn trui getroken om de nieuwe ontwikkelingen van de tent te komen bewonderen

Reflectie

De gesprekken waren helaas heel moeilijk te volgen in deze hoek aangezien er veel in de hoek/ onder de tafel plaatsvonden.
Ook op de voice recorder was het helaas slecht te horen.

36

maandag 01-10-07

dag 12
1 oktober 2007
grote vorm en kleine details
eigen plek van Sebastian
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.