Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Maandag 1 oktober 2007

'Kijken wat er allemaal in zit. Plakband vast maken, dichtmaken bedoel ik. (Donnie is met wit tape zijn doos aan het beplakken.) Of ga ik me hele doos wit maken, dat ga ik doen. Knippie, nog een groot stuk. Eerst van de andere kant. Ah, doosie.' (Sheninio komt naast Donnie zitten) Shenionio:'Elke dag zegt ie Donnie, Donnie. (Sheninio kijkt door een gat die hij in zijn doos heeft gemaakt) Zo kan je beter zien. 'Donnie: 'Eerst doe ik deze kant, dan doe ik die kant en...' Sheninio: Dit is me kasteel, met een kanon. Heb jij geen kanon? Donnie: 'Nee.' Sheninio: 'Zit er rommel in? Ik heb een tandenborstel, ik heb deze een beetje gekapt, ik was ook in de woestijn, met een... auto.' Donnie: 'Misschien binnenkant ook, kanon maken maar dan heel mooi wit, ik ga een heel mooie witte maken.' Sheninio: 'Kanon schieten.'Donnie: 'De gaatjes zitten ook dicht. Een klein stukje eraf, anders kan ie niet in mijn doos.
Shenionio: 'Dan gaat het stuk, heb ik geen dingen. Mag ik plakband?' Donnie: 'Moet je aan juffrouw vragen.'Sheninio: 'Anders kom ik nooit meer bij je spelen.' Donnie (tape zit aan zijn vinger): 'Kijk eens hoe die blijft plakken.' Sheninio: 'Moet ik hem eraf knippen?' Donnie (tegen de plakband) 'Laat me los, laat me los! (plakband scheurt) Ohhh!' (Donnie maakt van het stuk plakband een bol) Hij loopt steeds weg, oh! (de doos schuift weg wanneer hij er een stuk op wil plakken) Je laat je steeds weglopen. Stoute doos, stoute doos van mij!'

Eva Rijs

35

maandag 01-10-07

dag 12
1 oktober 2007
plakbandrol is leeg, Donnie laat hem naar zich toe rollen.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.