Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Het is zover, het Grote Werk is af. En hoe! Echt waanzinnig leuk om meegemaakt te hebben. Geen idee wie er precies mee is begonnen maar al heel snel liepen vijf kinderen met een bol wol rondjes om het werk heen. Even later begonnen ze indianengeluiden te maken en nog even later begonnen de spreekkoren: een beetje hoger, een beetje hoger; een beetje lager, een beetje lager. En dan de groep collectief door de knieen om het draad lager te kunnen wikkelen. De kinderen luisterden ook erg goed naar elkaar: als een kind riep "liggen" dan ging iedereen ook daadwerkelijk laag. Wat we verder nog gehoord hebben? Een beetje tempo, een beetje zwemmen en een beetje rennen.

Het resultaat is bijzonder te noemen. Is het object begonnen als dier (dinsdag), vandaag werd het snel een totempaal. Maar wat het uiteindelijk is geworden? U raadt het nooit....de stoel van Sinterklaas! Kijk zelf maar.

49

Het Grote Werk

dag 11
28 september 2007
het begin
de kinderen aan het ronddraaien
de performance
detail (let ook op dat koppie)
eindelijk is de kruk nodig
eindresultaat
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.