Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Groepje Catherijne, Iris en Anna.

Deze meiden wilden graag een boot maken. Al gauw werd die boot vergezeld van een zeemeermin. De zeemeermin zwom in eerste instantie naast de boot. Nadat de meiden hadden ontdekt dat je klei heel goed om een stok heen kon vouwen en dat je klei dan stevig bleef staan, eindigde de meermin als boegbeeld.

34

Catherijne, Iris en Anna

dag 08
18 september 2007
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.