Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Groepje Tristan, Ryan en Timon

Deze mannen hebben een prachtige vulkaan gemaakt. De lava is van rode wol gemaakt en zit zowel in de krater als over de takken.

Tristan: "Dit is het schatteneiland, het schelpeneiland, de vulkaan en het bos".

32

Groepje Tristan, Ryan en Timon

dag 08
18 september 2007
Vulkaan met schatteneiland
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.