Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Jeannel vertelt aan Marlin dat ze in een kasteel woont. Marlin vraagt aan haar of ze dan ook een prinses is.

Jeannel: "Ja, ik ben ook een prinses, maar dat mag je niet doorvertellen want dat is een geheim.

Jeannel is bezig met haar huis met honderd ramen, die ze zorgvuldig aan het tellen is. Ze is al bij 79 en ze zegt: "Het zijn honderd ramen voor honderd prinsessen en prins."

Iris: "Gaat ze nu dag en nacht door met het tellen?"

De meiden willen na de pauze niet meer verder aan het schilderij, maar willen kettingen en armbanden van schelpen maken. Ze waren juist zo goed bezig met het grote werk. Ik leg mijn probleem voor aan Joke en die weet ze in eerste instantie ook niet te motiveren. Totdat ze zegt:"Kim wil wel verder werken aan jullie schilderij".
Nog geen minuut later staan ze naast elkaar, met Kim te schilderen!

Joelle zegt na het mengen van de kleuren op een bord:"doe er nog een kleurtje door, nog een beetje goutig".

66

Het grotere werk

dag 12
2 oktober 2007
Honderd ramen
T-team aan het werk
Kim neemt het voortouw
Honderd kamers
Detail
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.