Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Rick: "We zijn geen bouwteam meer, we zijn het stickerteam

We hebben een tafel erbij gezet om de takkenstad bij de kast te krijgen.
Even later zijn Sem, Dylan, Tom en Rick stickers aan het plakken onder het tafelblad.

Harold: "Wat zijn jullie aan het doen?"

Sem: "Plakken"

Harold: "Maar dat zie toch niet aan de onderkant"

Sem: "Jawel, voor de ukkies!"

Rick: "Het gaat twee keer zo snel als ik jouw helpt!

Sem: "Kom eens kijken, het zijn er wel honderden!"

65

Bouwers worden stickeraars

dag 12
2 oktober 2007
Sem: Voor de ukkies!
Stickers onder de tafel voor de ukkies
Sem en Dylan onder tafel
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.