Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Aaron wil de zeeen schilderen van Harold. Dat blijkt een onmogelijkheid Tinni: "zegt Harold schildert als Harold en jij schildert als Aaron. Aaron:"ik maak mijn eigen zee en lucht ik ga naar buiten om te kijken hoe de lucht eruit ziet. Ik schilder een heel rustige zee.

Reflectie

Aaron begint ambitieus met een groot doek. Hij weet niet waar te beginnen. We halen er dan een stukje af. Hij schildert een horizontaal doek vanaf de zijkant. Zo kan hij een oogje houden op Harolds zeegezicht dat in de kast staat.

46

Aaron schildert een rustige zee

dag 09
24 september 2007
Aarons rustige zee
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.