Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

T-team schildert vandaag letters die ze later willen gaan gebruiken in hun werkstukken. Ook maken ze van verschillende lappen stof die ze zacht vonden babydekentjes.

43

Letters schilderen

dag 09
24 september 2007
Chillen met de letters
Yeah baby
Naaien van de babydekentjes
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.