Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Tom heeft het kistje gerepareerd dat Max kapot heeft gemaakt. Hij slaat de spijkers er heel hard in. Sem: "De spijker is knijterheet, je hebt zo hard geslagen oh oh!" Aaron:" Laat eens voelen, oh ja knijterheet!"

42

Gerepareerde kist

dag 09
24 september 2007
Rick heeft het kistje gerepareerd
Max: Ik was er doorheen gezakt!
Hij slaat zo hard dat de spijkers heet worden
Iris: Ik kan het veel beter!
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.