Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Het takkenteam Joey, Tom en Sam overleggen met elkaar hoe ze hun takkenstad gaan inrichten. Tom: "Joey kan dit stoeltje weg?" Ze gooien alles eruit wat ze niet nodig vinden. Zo worden de tekeningen die Tom gemaakt heeft met kleikrijt goed zichtbaar doordat ze het nog een keer schilderen met verf.

Joey: "Tom, je had wel even moeten overleggen over de kleitekeningen". Tom: "Maar jullie hebben ook zomaar de kleipoppetjes geschilderd zonder het mij te vragen!"

Uiteindelijk hebben ze samen de takkenstad opgeruimd en hebben ze de krijttekeningen met witte verf overgetrokken. "Zo kunnen we de tekeningen beter zien."

40

Overleg over opruimen

dag 09
24 september 2007
Overleg over de opruimactie
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.