Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Tom: "De kleipoppetjes voor de takkestad zijn uit elkaar gevallen maar ik kan tekenen met de droge klei van de kapotte poppetjes".

37

Witte klei krijt

dag 09
24 september 2007
Tom tekent met klei
Joey: "Ik heb ook kleuren gemengd en ook een beetje mensenkleur"
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.