Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Sem speelt met de stenen hij maakt verschillende constructies. Hij maakt een vrachtwagen, een tunnel en een toren. Als hij uitgespeeldt is danĀ  bergt hij de stenen weer op in de torenkast.

36

Stenen stapelen

dag 09
24 september 2007
Kijk Harold een vrachtwagen
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.