Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Nadat Max zijn werk heeft geschilderd vraagt hij zich af welke kleur je krijgt als je alle verf doorelkaar mengt. "kijk het wordt goud!!!" vervolgens brengt hij nog gouden stippen aan rondom zijn geschilderde constructie.

26

Werktekeningen week 5

dag 07
17 september 2007
Max schildert zijn constructie
Bouwtekening van 'enge schelp' van Aron voor Max
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.