Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Kim heeft tussen de middag een vogelnestje meegenomen dat ze thuis had.
We hadden het over hoe vogels mooie nesten kunnen bouwen.

De kinderen lijken erg enthousiast en willen graag hun schatten laten zien.
Ze staan te popelen om zelf te aan de slag te gaan.

Reflectie

de kinderen lijken erg enthousiast en willen graag hun schatten laten zien.
ze staan te popelen om zelf te aan de slag te gaan.

02

Kim met vogelnest

dag 01
21 augustus 2007
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.