Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Jeanel heeft wat stukken rots uit een grot in Frankrijk meegenomen. Ze ruiken heel vreemd, een beetje mossig en een beetje stinkerig.

De kinderen onderzoeken de materialen met handen, ogen en neus. Ze willen graag de verhalen vertellen over hoe ze hun vondsten hebben gedaan. Ze zijn betrokken bij de meegenomen verzamelde spullen.

Reflectie

De kinderen onderzoeken de materialen met handen, ogen en neus. Ze willen graag de verhalen vertellen over hoe ze hun vodsten hebben gedaan. Ze zijn betrokken bij de meegenomen verzamelde spullen.

01

Rots ruiken

dag 01
21 augustus 2007
Het ruikt naar een tapijtenwinkel
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.