Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Vandaag willen we kinderen graag weer buiten laten werken. Echter voor de hele dag is regen voorspeld. We proberen zoveel mogelijk een droog moment te benutten. Daarna laten we de kinderen binnen werken in het atelier, de klas en het atelier in wording van de school.

Observatie

Een aantal kinderen gaan aan de slag rond 'de boot'. In een gat doen ze een ontdekking. Bram roept: 'Wat is het? Wat is het?'
Jacco: 'Moet ik je helpen, dan kan het eruit.
Bram: 'Trek op je allerhardst Jacco.'
Marijn: 'Het lijkt op een haai!'
Fione: 'Ik heb het gevonden."
Bram pakt de schep en probeert het blauwe ding eruit te graven: 'Het is een schat denk ik. Echt mannenwerk is dit, denk ik.' Danou wil hem helpen:'Mag ik ook eens proberen? Ik heb nog nooit zoiets gezien!'Jacco: 'Waar komt de schat vandaan? Het komt door het hek.'
Marijn:'Het gaat wel lang duren denk ik. Dan gaat het blauwe eruit. Dit is een goed idee. Zoiets heb ik nog nooit gezien. We hebben nog nooit zo hard gewerkt!'

De kinderen proberen via trekken en zand wegscheppen het blauwe ding eruit te halen. Als het niet lukt stutten ze deze met stenen en overscheppen dit weer met zand.

Reflectie

Het vinden van een schat op de plek waar eerst het terras lag, spreekt al langer tot de verbeelding. Vandaag vonden de kinderen ook een schat. De kinderen waren erg opgewonden over deze vondst en probeerden verschillende strategie├źn uit om de schat eruit te krijgen. Toen dat niet lukte, wilden ze de schat stutten en bouwden er een muur tegenaan.

36

De schat

dag 10
15 juni 2012
'Wat is het? Wat is het?"
Taylan zoekt verder...
...en vindt nog meer schatten.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.