Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Danou maakt met veel aandacht een kruis van twee takken. De bevestiging moet stevig zijn. Ze windt tape om het midden en voelt steeds of het goed vast zit.
Andere kinderen volgen haar voorbeeld.

Reflectie

Takken zijn favoriet. De jongens daagden elkaar er mee uit, roeiden ermee, omwikkelden deze met touw en tape zodat het een “koninklijke staf” werd (Rico), zaagden er stukjes af, sloegen ze in de grond met een rubberen hamer en maakt vlaggen en stevige kruisen.

13

Takken

dag 05
30 mei 2012
het kruis van Danou
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.