Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Reflectie

Op het hek werd verder geklommen om er overheen te kunnen. Maar hoe kun je het beste grip krijgen om te klimmen? De kinderen deden tape en touw om hun voet. Lange touwen werden om de bovenkant van de spijlen gewikkeld om beter omhoog te komen.
Er werden stokken aan touw vastgemaakt en dit werd over het hek gegooid. Het hek werd versierd met tape, touw, bloemetjes. Ook werd met een lepel tegen het hek aangetikt.

12

Het hek

dag 05
30 mei 2012
voeten intapen
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.