Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Onze onderzoeksvraag was, kun je het geluid van je geluidsinstrument ook tekenen?Eerst gingen we in de kring naar de geluiden luisteren en mocht een kind het op het bord tekenen. Hierna mochten de kinderen op een vel papier zijn geluid tekenen. Alle getekende geluiden hebben we aan de muur opgehangen.Toen iedereen zijn geluidstekening aan de muur had hangen ging juf Saskia met de aanwijs stok van Coen (een tak), de tekeningen aanwijzen. De kinderen lieten hun geluid horen en als iedereen het gehoord had mochten we met z'n alle meedoen met het geluid maken. Juf Irma deed ook mee op de djembe.Soms waren geluiden heel hard want dan waren de lijnen op de tekening heel groot en duidelijk een andere keer was het geluid heel zacht.Er waren kinderen die een ander geluid maakten dan op hun tekening stond, dat kon je horen en zien, dus gingen ze snel het goede geluid maken bij hun tekening.Morgen gaan we de geluiden op onze instrumenten aan de ouders laten horen als we ons eindfeestje hebben.

Reflectie

Je zou denken dat het heel moeilijk is om je geluid te tekenen als je nog helemaal niets van noten lezen weet maar voor kinderen is het heel eenvoudig zo bleek.Wesly had een watergeluid en maakte een golvende beweging aan elkaar.De volgende die een geluid liet horen had een hard en staccatoachtig geluid. Dit zag je door de hoekige punten die werden getekend, ook aan een stuk door.Als je geluid een rustpauze had dan zag je dat terug doordat er onderbrekingen waren.

27

Geluiden tekenen

dag 26
23 april 2009
Watertoren geluid tekenen.
Je eigen geluid tekenen.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.