Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Vandaag lag onze focus bij het maken van geluidinstrumenten.De kinderen mochten net als gisteren geluiden gaan zoeken die ze zelf konden maken, alleen van materialen die ze mee naar huis zouden mogen nemen.De kinderen gingen in het atelier op zoek naar materialen. Ze vonden dozen en potjes waar ze materialen in konden doen, zoals gedroogde bonen waarmee ze dan geluid konden maken. Mick ging een gitaar maken, dus die had een doos nodig net als Coen. Die maakte van karton en elastiekjes een instrument. Mick was heel lang bezig met het aan elkaar plakken van de 2 kartonnen.Er werden trommels gemaakt en de meeste van de geluidinstrumenten werden heel mooi versierd. Soms werd er op een instrument nog een instrument gemaakt met elastiekjes of nog een doosje. Toen de meeste kinderen klaar waren mochten ze in de kring komen en geluiden gaan maken, samen met Irma die op de djembe sloeg.Merijn kan niet goed kiezen wat hij wil maken. Iedereen is al druk bezig. Hij kijkt  en kijkt. Dan ziet hij van Romy hoe zij een trommel maakt: een doos met een touwtje eraan. 2 rollen erbij als stokken. Goed plan! Merijn doet er nog een schepje bovenop: hij doet ook nog bonen in de schoenendoos. Prikt twee gaten in de zijkant om er een katoenen draadje door te doen. Ondertussen zit de rest van de groep in de kring met Irma muziek te maken. Juf ziet de drang bij Merijn om het af te maken. En het liefst snel. Als het uiteindelijk gelukt is met het draadje (het draadje moet door de gaten en door de doos heen) hangt hij zijn trommel om zijn nek. En het draadje breekt. Wat een teleurstelling als hij naar zijn trommel kijkt die op de grond ligt... Snel helpt juf om het weer goed te krijgen en kan hij nog net het laatste stukje meedoen. Glunderend zit hij in de kring te trommelen!De kinderen waren zeer enthousiast en ze wilden bewegen bij al deze geluiden. Daarom besloten we om naar buiten te gaan met de instrumenten en daar geluid te maken. Eerst gingen de kinderen rustig zitten in de cirkel maar als snel gingen ze er bij bewegen en rennen. Na de pauze hebben we nog in de klas geluiden gemaakt met je mond, je handen, je voeten. Er kwamen prachtige geluiden voorbij van allerlei dieren maar ook geluiden die bij niets horen.Wesly heeft een heel bijzonder instrument gemaakt dat de klas nog niet heeft gehoord. Het is een water instrument in de vorm van een toren. Donderdag gaan we er naar luisteren.

Reflectie

Met veel precisie werd er door de kinderen aan hun geluidsinstrument gewerkt. De een was geïnteresseerd in hoe het geluid was en een ander weer in de versiering van het geluidinstrument en hoe dat beweegt als je het instrument heen en weer laat gaan.Geluiden hebben zo'n invloed op  kinderen dat er een soort natuurlijk gevoel boven komt, dat wil dat de geluiden hard zijn en dat je kan bewegen. Daarna kan er pas rust gevonden worden. Je merkte ook dat Zakaria, die gisteren ziek was, heel veel lawaai wilde maken. De andere kinderen konden langer zonder geluid te maken met hun instrument bezig zijn.Vooral veel jongens gaan een onuitgesproken confrontatie met elkaar aan van wie het hardste geluid kan produceren. Wesly vangt dat op door een heel hoge toren te maken. Ze willen op de een of andere manier hun kracht laten zien.Het bewegen bij de geluiden doen heel veel kinderen. Vooral als de djembe mee doet.Je merkt wel dat bij zoveel geluid de klas eigenlijk te klein is. Je hebt duidelijk behoefte aan een grotere ruimte. Gelukkig was het mooi weer en was het schoolplein leeg. De klas als ruimte werkte met het maken van de geluidsinstrumenten heel goed. Ieder kind kon een plekje vinden en de materialen.Als dit niet de laatste week zou zijn geweest waren we waarschijnlijk van geluiden en geluidsinstrumenten langzaam overgegaan naar bewegen. Maar helaas komt het einde in zicht. En we kunnen nog wel even door met de geluiden. Ook de geluiden met de mond en keel zijn inspirerend.

26

Geluidsinstrumenten maken

dag 25
21 april 2009
Mick maakt een gitaar.
Jori en zijn geluidsinstrument.
Romy, Merijn en Josse maken geluiden.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.