Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Amine slaat met een stuk glas op een plastic fles. Hij bezeert zich.

Later knipt Amine stukjes stengel klein en stopt ze in een leeg flesje. 'Het gaat achter beter dan voor'. De stengel doorknippen gaat gemakkelijker dicht bij het scharnier dan er verder vandaan

Paul kijkt in een flesje: ‘Eeeeh… er zit iets slijmerigs in’. Er zit een naaktslak in. ‘Hee, die naaktslak heeft Amine gebeten en daarom heeft hij bloed’.

25

Amine heeft bloed

dag 07
6 april 2009
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.