Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Mare heeft een grote tak gevonden en bindt er blikjes aan vast. Zelf heeft ze maar één blikje. Ze wil er graag meer. Daarom gaat ze aan andere kinderen vragen of ze uit hun 'verzameling' een blikje mag.
Ze vraagt het aan Sana, maar Sana wil haar blikje zelf houden. Ze wil het ook niet ruilen.
Later heeft Mare toch een tweede blikje gekregen van iemand.
Ze bindt de blikjes aan de grote tak vast met draad.

24

Mare en haar tak

dag 07
6 april 2009
Mare's tak
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.