Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Nikola heeft vanochtend een klein auto gemaakt van klei met glitters erop. Aan het eind van de ochtend kunnen de kinderen vragen stellen aan Nikola. Het volgende gesprek ontrolt zich.

Juffrouw Petra vraagt waarom een kleine auto? Als eerste antwoord hij : "Gewoon leuk".
Asmae vraagt: "Waarom geen grote?"
Nikola: "Omdat het een beetje moeilijk is."
Mo: "Van wat is het gemaakt?"
Nikola : "Van klei."
Mo : "Met lichtsterren."
Ilham : "Hoe zitten de glitters er op?"
Nikola : "Gestrooid." Ze blijven plakken en hij heeft geen lijm gebruikt.
Enes : "Waarom glitters?"
Nikola : Ik vind het wel mooi."
Marija : Sterren zijn toch ook licht?" Marija dacht dat het licht was.
Chivaro : "Hoe heb je het gemaakt ?"
Nikola : "Vier bolletjes klei. Ze dunner maken en weer een beetje dikker." Hij deed het met zijn vingers.
Tyrone : "Waar is het raam?"
Nikola : "Ik hoef geen raam. Ik kan het niet, want dan moet je het dun maken."
Ilham : "Je maakt een raam met een tandenstoker."

171

Miniauto Nikola

dag 18
5 juni 2009
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.