Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Atelier op school - I

Basisschool Mr. Van Eijck, Rotterdam

Op het speelpleintje van de peuters van Basisschool Mr. Van Eijk staat een grote partytent, dit is het atelier van groep 1 / 2.
Materialen maken me nieuwsgierig. Ik word door het materiaal verleid om aan de slag te gaan. Kan ik het rekken, kan ik het gieten of plakken?, zegt kunstenaar Eugenie Bakker.
Het team geeft de kinderen de eerste atelierochtend een rolletje plakband. Een materiaal dat kinderen wel kennen, maar dat niet bedacht is voor creatieve doelen. Plakband is aantrekkelijk en in het kader van het creatieve proces ligt het niet vast wat je ermee moet doen. Ze kunnen dat dus zelf ontdekken. De vraag “Wat kun je allemaal doen met plakband?” zal op de eerste atelierochtend de focus zijn.

Beeldverslag

Eugenie Bakker
In an almost obsessive way I'm always trying to find new forms. One way to find them is in the material itself, another is to reinvent everyday images/forms from my direct environment.

I'm interested in art pieces that are themselves and at the same time let you think about what they are.  The work distances itself from the familiar, and makes a shortcut to the viewers heart/stomach, bypassing banale associations and intellectualist reflections.
www.eugeniebakker.nl

Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.