Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Vandaag oefenen we nog één keer met alle groepjes, want morgen is de openbare les met de ouders!

Observatie

We zijn vandaag in de klas aan het werk, maar dan wel op de grond op kussentjes. Het is heel knus en iedereen is geconcentreerd. In de video kun je zien hoe alle groepjes hun generale repetitie beleven!

Reflectie

We zijn klaar voor morgen, en we hebben er zin in!

60

Generale Repetitie!

dag 17
13 juni 2013
Kussentjes in de klas
Telkens treedt 1 groepje op in het midden
Het water-groepje
Dromengroepje
Dromengroepje
Watergroepje
Nogmaals watergroepje
Muizen-groepje
Paard-viool groepje
Liedjes oefenen
Viool-jig oefenen.
Compilatie van de generale repetitie (2:56 min)
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.