Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Er zijn twee hoekjes met muziekinstrumenten: in de ene hoek liggen ritmische instrumenten (trommels en shakers), in de andere hoek melodische instrumenten (klankstaven, een lippendoos, duimpiano's).
Aan de kinderen wordt gevraagd om na aanleiding van het onderwerp waar ze mee bezig zijn, muziek te maken.

Observatie

Het groepje van Zoe en Macy is heel erg met watermuziek bezig, zij komen net van de gang waar ze met Eva hebben gepraat en getekend over de watermuziek die ze wilden maken. Zij blijven erg bij het onderwerp. Ook twee rondes later, in de melodische hoek, geeft Zoe aan dat ze nog steeds watermuziek maken. Ze hebben daar in de luisterhoek ook met juf Iet over gepraat.

Het groepje van Colin, dat het over 'dieren die vriendjes worden' heeft, maakt meer abstracte muziek. Colin geeft het initiatief voor een stopteken, maar de meisjes in zijn groepje lijken niet geïnteresseerd.

Bij de andere groepjes valt op dat er bestaande liedjes worden gezongen, (Vader Jacob, Altijd is Kortjakje ziek, etc) door een kind, dat door de rest begeleid wordt. Soms klinkt de muziek uitzonderlijk mooi samen en vullen de kinderen elkaar prachtig aan.

Reflectie

Het valt op dat deze kinderen, vergeleken met de andere kleuterklas, veel gemakkelijker met het vrije musiceren omgaan. Er ontstaan vele meer plannen en muzikale idee├źn.

38

Muziekparcours: hoekje ritmisch en melodisch

dag 11
8 april 2013
Hoekje met melodie-instrumenten
Liv en Anna
Groepje van Bjorn
Samen muziek maken
Jalila in de ritme hoek
Lina, Kaya en Sharon in de ritmehoek
Yindee en Bjorn van het watergroepje
Groepje van Macy heeft water getekend en maakt watermuziek
Video (4:29 min)
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.