Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Eva zit op de gang met papier en stiften. Zij is benieuwd wat de kinderen op muzikaal gebied zoal bezighoudt. Hiernaast een uitgeschreven versie van de gesprekken die zij met de kinderen had.

Verder hebben de kinderen tekeningen gemaakt van de onderwerpen waar ze over praten en die meegenomen in de rest van het parcours.

Observatie

1e groepje (Colin, Sharon, Lina, Demi, Kaya):

Dieren/ huisdiergeluiden die vriendjes worden.


Eva: 'Ik hoorde dat jullie muziek maken en onderzoek doen naar de geluiden van thuis.'
Colin: 'Ik heb twee geluiden gehoord. Wil je die graag horen?'

Colin: een uilengeluid en en een slanggeluid. [doet beide geluiden voor]

Eva: Wat heeft dat met thuis te maken?
Colin: En slang en een uil ging vriendjes maken en toen gingen ze met elkaar spelen. Dat hoorde ik toen we aan het slapen waren in de gymzaal.
Eva: Dat hoorde je toen je aan het slapen was in de gymzaal?
Colin: Nee thuis. En in de gymzaal hadden we geslapen.

Sharon: Ik weet waar ik een keer naar toe ging met papa en mama en Kim en een kindje. Naar de kinderboerderij.
Eva: En wat hoorde je?
Sharon: Ze waren allemaal gewoon stil.

Eva: Wat grappig Colin en Sharon vertellen allebei over dieren.
Misschien gaan jullie zo meteen allemaal dieren of huisdierenmuziek maken.
Colin: En dieren die vriendjes worden. Dat kan ook.

En Colin en ik zijn op elkaar verliefd.
Eva: Ik ben wel benieuwd hoe dat klinkt de dierengeluiden en dierenmuziek die vriendjes worden.

Eva: Willen jullie de geluiden tekenen of maken?
Kinderen: Tekenen!

De kinderen tekenen de dierengeluiden.


Colin: Kijk, hij wilde vriendje worden en toen gebeurde er wat. Toen kwam er een uil met gekke poten en toen wou hij vriendje worden met de slang. En toen praten ze Ik wil met jou even vriendjes worden, mag dat? Ja hoor zei de slang. En toen gingen ze een kusje geven. En toen gingen ze samen spelen. En toen speelden ze met een bal. Zie je, tadaaa! Klaar.

Kaya: Te uilen en ik.


5e groepje - watermuziek
Macy, Yindee, Björn, Zoe, Eli

Watermuziek

Macy: Wij hebben alleen water. Wij hebben watervalmuziek gemaakt met de violen. Nou moesten de streek halen. Ja zo (doet het voor)
Nee niet zo.Niet met je hand.
Met die stok. Met die strijkstok

E: Hoe klonk dat?
[zie ook filmpje P1040457]
[ op geluidsfragment vanaf 01:35]

Watermuziek vanaf 02:15

Daarvoor gingen we laten horen hoe de violen klinken en toen gingen we watermuziek maken.

Hoe zit dat thuis met het water? Horen jullie thuis ook vaak water?

Kinderern: Ja, nee. De kraan
Ik hoorde gisteren de kraan!
Ik vandaag!
Eva: Vertel eens. Hoe klonk dat? [3:38]

Eva: Ik ben benieuwd hoe dat klinkt als jullie het allemaal met elkaar doen.
Kind: Dan klinkt het hard!
Kinderen maken watermuziek met hun mond. [3:55, mooi!]

Eva: Ik ken ook water dat nog anders klinkt bijv. drup, drup, drup (doet drupgeluid na)
Interesseert de kinderen niet!

Kinderen willen tekenen.
Eva: Laten we dan watermuziek tekenen.

Kind: Wat hebben de andere kinderen voor geluiden gemaakt? Hebben zij mensen-voeten-geluid gemaakt?


4e groepje
Esmee, Julius, Noa, Luna, Chelsea

snurk en slaapgeluiden

Ik heb van Iris gemaakt dat jullie op dit moment geluiden van thuis onderzoeken, daarover praten en aan elkaar laten horen en daar muziek over maken.

Kind: Ik heb een gitaar thuis.
Ik heb een echte!
Zo groot. De mijne is zo groot.
Ik heb niet zo veel met instrumenten.
Die zit in de grote kist.

Eva: Net hebben jullie op hele echte violen gespeeld.
Kinderen: ja, nee, ja.
Wij gingen praten tegen elkaar. Met de violen.

Over dat ik mijn tand eruit heb gedraaid in het vliegtuig.
Gewoon 1,2,3 en zo.

Esmee: Ik wilde mijn papa opnemen hoe die snurkte, maar dat vond mama niet zo leuk. Maar ik kan het ook zelf doen (doet snurkgeluiden na) [2:10]

Interessant is dat kinderen heel snel in een ritme terecht komen. Het ene kind snurk veel sneller dan het andere.
Eva benoemt de verschillen in tempo en doet voor hoe de kinderen het deden.
Luna (over het langzame geluid): dat is meer slapen.

Kind: Misschien is het ook een varken. (grijpt terug op het geluid van Esmee, het echte snurkgeluid)

Julius doet ook snurkgeluiden en slaapgeluiden na (een beetje gek doend).

Eva vraagt om de slaap- en snurkgeluiden nu allemaal samen te doen. [4:40 - 5:20]
Kind: Mijn stem raakt kwijt.

Wat hebben jullie daarvoor gedaan? Tijgergeluid en oerwoudgeluid bij de violen gedaan.


3e groepje
Evi, Valentijn, Liv, Anna, Rijk

kinderen neuriën mooi

Een hele onrustige groep, beetje baldadig. Niet gefocused.

Eva: Ik hoorde van Iris dat jullie met een heel bijzonder project bezig zijn.
Kinderen: Ja. Het is al weer afgelopen. Ridders en princessen zijn al weer afgelopen.
Eva: Maar met juf Iris zijn jullie toch ook met een bijzonder project bezig?
Kinderen: Ja, maar wij weten niet met welke.
Wij weten niet met welk project bezig zijn.
Eva: Maar wat doen jullie dan altijd in de muziekles?
Kinderen: Muziek spelen en muziek leren en muziek praten. Ja, dat doen wij ook.
Liv: Ook met de violen zo die, dieb, dieb, dieb, die.

Doen het viool spelen na. Zingen daarbij. [2:31 - 3:00 aardig, maar een beetje wild]

Kinderen luisteren niet goed naar Eva.

Kinderen zingen en neuriën wel mooi. Doen luchtinstrumenten na.
2e groepje
Kaycee, Jalila, Bjorn, Max, Indian

Verhalende liedjes (over de man en de vis (Björn), viool spelend paard)

Behoorlijk onrustig groepje. De groepjes lijken steeds minder gefocused en een beetje wild.

Ik ga een viool tekenen.
En ik een paard.
Een paard die muziek maakt.
Ik ga een mens maken.
Kind: Wat moeten we maken.

Een paard die muziek maakt. Een paard die viool speelt. Zo van boem, boem, boem.

Hoe ziet een viool eruit?

Björn:
Mensen zijn grote mannen.
Eva: Hoe bedoel je dat?
Je weet toch grote mannen?
Eva: Ja, ik weet wat grote mannen zijn.
Dat is een man.
Kind: Heeft die geluid gemaakt?
Ja. (doet het voor, zingt een lied.) [5:28] mooi!
La, la, laaa waar is de man weer? Waar is hij, ik ga vissen hier. De vis is niet goed, hij heeft niet zo een strakke snavel. O.k. dan heb je nog een vis nodig … hoe werkt dat, hoe werkt dat? Hoe werkt dat?

Indian:
Ik heb er iets bij getekend. Een een.

Kayce:
Mijn naam, en weet je dit is een paard die viool aan het spelen is. en dit is de vioolstok en dit is zijn poot en dit is de viool.

37

Muziekparcours: gesprek met Eva

dag 11
8 april 2013
Eva zit op de gang aan een tafel
Alle kinderen komen in groepjes langs
Eva vraagt hen naar de geluiden die ze thuis hebben gehoord
En of ze die willen tekenen.
Bjorn doet een violist na
Tekenen
Macy
Gezellig aan tafel
Tekening
Kletsen en tekenen
Eli
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.