Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Na het luisteren van een muziekstuk met een titel 'De Olifant' van Saint-Saens, vragen we de kinderen of ze zelf ook al idee├źn hebben over wat voor soort muziek ze willen maken, of ze een onderwerp hebben, of dat ze iets te binnen schiet.

Observatie

Colin: 'Met de grote stok.'
Iris: 'Waar gaat het over?'
Collin: 'Bom, bom, bom.' Collin vertelt niet waar het lied over gaat maar zingt het meteen. Hij zingt iets op de melodie van olifantje in het bos.

Opvallend is dat de kinderen niet zo zeer vertellen waar hun muziekstuk over gaat, maar dat zij de muziek meteen laten horen, bijv. door te zingen, geluiden te laten horen en een klein beetje bewegen. De kinderen kiezen ervoor om meteen muziek te maken, zij willen (en kunnen?) op dit moment niet van te voren vertellen waar hun muziekstuk over gaat of wat de titel van hun muziekstuk is. Er lijkt geen relevantie voor.

Vol enthousiasme werken de kinderen vervolgens in kleine groepjes met de instrumenten. Het hele klaslokaal zit vol geluiden. Ik sluit op dit moment voor een moment mijn ogen, wat ik hoor is prachtig. De kinderen lijken met elkaar te synchroniseren. Er zit kracht in het geheel.

Reflectie

De optredens aan het einde van de les waren erg mooi en persoonlijk, de kinderen wilden helemaal niet meer stoppen. Opvallend was hoe vanzelfsprekend de kinderen begonnen te bewegen en te dansen op elkaars muziek.

09

Muziek in groepjes

dag 04
7 februari 2013
Uitproberen
Met elkaar overleggen...
Hele klas vol geluiden
Jalila en Evi hebben een idee: we moeten een afspraakje maken.
Optreden
Video: compilatie van de groepjes (1:38 min)
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.