Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Luka en Rens hebben 4 tekeningen vergaart, van ieder twee.

Observatie

Bij het vrije werken in het muziekatelier is Luka heel beslist in het uitkiezen van een instrument: “Die wil ik!” (over het metalen ei). Ze leggen de tekeningen op volgorde en zijn heel geconcentreerd bezig.
Als Debby even komt kijken en luisteren naar wat ze doen zegt Luka op een gegeven moment: “Ik ben echt goed.” Later gaat hij verder: “Da t is mijn tekening, mooie muziek.” En dan “nou wordt het écht goed, dit zijn mijn tekeningen.”

Bij het voorspelen liggen de tekeningen onder elkaar. Rens zegt elke keer hardop welke tekening wordt gespeeld. Het eitje van Luka valt ineens uit elkaar: “Dit is kapot.” Debby helpt om het weer in elkaar te zetten. Nadat Rens 2 tekeningen heeft aangekondigd intervenieert Debby door te vragen of het belangrijk is dat de kinderen de tekening ook zien, omdat Rens precies zegt welke tekening wordt gespeeld. Dat wordt beaamt. Debby houdt de tekeningen vast Luka en Rens spelen verder. Aan het eind zegt Luka: “Dat is mijn tekening.”

Reflectie

Door aan te kondigen welke tekening aan de beurt is geeft Rens heel duidelijk aan wat hij aan het doen is: de tekening verklanken. Luka kijkt ook heel goed naar de tekeningen en vult aan het eind nogmaal aan dat dat zijn tekening was.

24

Rens en Luka

dag 12
22 april 2013
Vrij werken: Luka en Rens
Bij het voorspelen liggen de tekeningen onder elkaar
De tekeningen van Rens en Luka
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.