Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Prothoma en Eva verklanken samen hun tekeningen. Op de geluidentafel liggen verschillende instrumenten die ze kunnen gebruiken.

Observatie

Prothoma en Eva zitten met ieder haar eigen tekening op een mat. Ze hebben een schat aan instrumentjes om zich heen. Die hebben ze allemaal nodig om hun tekeningen te kunnen verklanken.
Ze zijn voornamelijk bezig de geschikte geluiden bij hun tekeningen te zoeken. Prothoma blijft de hele tijd bij haar tekening zitten en benoemt wat zij verklankt en laat dat even horen. Eva staat regelmatig op om van de geluidentafel of bij andere kinderen een geschikt instrument/geluid te halen.
Prothoma schudt met een eitje: 'Dit is de auto'. Eva: 'Er staat iemand voor de deur te kloppen en dat is dit', zij pakt de castagnetten. Prothoma schudt dennenappels in een plastic bakje, 'Dat is de foto'. Tik van de castagnetten is de deur. En de dennenappels zijn 'een boom die ging stormen'. De kalimba klinkt als het schilderij, een belletje als de ijscoman en bekkentjes die zij op de grond laat vallen als de druppelende kraan. Eva plingt aan de snaren van een houten klankinstrument: 'Dat is iemand die aan het koken is en het zijn de druppels water'. Iemand die wast klinkt als stenen in een plastic bak waar zij met haar handen doorheen roert. Een rammelaar met belletjes zijn de bel. Ook bij Prothoma klinken die als de deurbel. En stenen zijn 'Stenen die op het huis gingen', de kalimba klinkt als ijsjes. Een metalen schaaltje met een lepel erin is de triangel thuis. Een glazen schaaltje met lepel erin is de gitaar. Een klankstaaf klinkt als 'Mijn vader die geld ging stelen'. De triangel is oma die een ladder pakt. Voor Eva klinkt de klankstaaf als de trommel waar een kindje op trommelt.

Reflectie

Prothoma en Eva zijn vooral bezig geluiden te zoeken die bij gebeurtenissen of voorwerpen van hun tekeningen horen. Hiervoor hebben zij castagnetten, stenen, plastic bakje, dennenappels, glazen schaaltje, schudeitjes, belletje, bekkentjes, metalen schaaltje, klankstaaf, triangel, lepeltjes, kalimba, rammelaars met belletjes meegenomen van de geluidentafel naar de mat. Zowel Eva als Prothoma maken heel eventjes het geluid dat ergens bij hoort en pakken dan weer het volgende 'geluid' om even te benoemen wat dat voorstelt. Ze zijn niet bezig met muziek maken, maar met 'passende geluiden' zoeken.

23

Tekeningen verklanken: Prothoma en Eva

dag 12
22 april 2013
Prothoma temidden van de verzamelde instrumenten met haar tekening
Zij onderzoekt verschillende klanken
Zoals een belletje
Of een klankstaaf
Prothoma's huis
Eva's huis
Fiebe doet ook mee
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.