Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Als de kinderen het muziekatelier binnenkomen staat een trio van Amsterdam Sinfonietta te spelen: Nicoline van Santen, Els Goossens en Karen Segal.

De kinderen gaan zitten en luisteren. Dan worden de muzikanten voorgesteld, en vertellen ze over hun instrumenten. We zingen het namenliedje, zodat zij ook de kinderen leren kennen.

Els laat de kinderen een ritme klappen bij het volgende stuk. Dan gaan 'het muziek circuit' beginnen.
Er zijn 4 activiteiten die alle kinderen in groepjes doorlopen:
1) met gestemde toeters spelen
2) in een ensemble op verschillende instrumenten spelen
3) met je eigen lichaam muziek maken
4) viool spelen o.l.v. Els en Karen.

We wilden vandaag vooral alle kinderen de kans geven om een mini-vioollesje van de Sinfonietta musici te krijgen.

Observatie

Het is altijd magisch om professionele muzikanten in de klas te hebben. En het is goed te merken dat de kinderen een bijzondere band met de Sinfonietta musici opbouwen, vanwege de kleine viooltjes maar ook door het project vorig jaar, wat zich veel kinderen nog kunnen herinneren.

De kinderen komen heel gemotiveerd de klas binnen en de tijd vliegt om. We We praten even over de violen. Felix constateert dat de viool van Els groter is. Janna suggereert dat het een Cello is maar andere kinderen roepen meteen 'nee!'. Maar hoe heet deze viool dan wel? We leren dat het een altviool is.

Als we met de groepjes beginnen wordt het prettig rumoerig in het muziekatelier. Overal wordt geconcentreerd gewerkt.

Juf Jose zit bij de toeters. Nicoline begeleidt het ensemble.
Debby zit op de lege mat: hier wordt muziek gemaakt met je eigen lichaam. Sommige kinderen gaan meteen aan de slag en doen geluidjes voor. Andere kinderen trekken zich dan weer op aan hun klasgenootjes en krijgen later ook nog een idee.

De vioollesjes worden in het klaslokaal gegeven.

Reflectie

Het was een erg leuke "doe" les: iedereen mocht alles doen...de tijd vloog daardoor voorbij!

Het was erg fijn dat alle kinderen een viooltje vast mochten houden en even konden spelen, maar ook de andere muziekactiviteiten waren erg leuk.

09

Een muziek circuit

dag 04
14 februari 2013
Karen
Nicoline
Els
Lege matten: hier maak je muziek met je eigen lichaam
De toeters
Samenspelen met instrumenten
Er wordt druk gemusiceerd
Een toeter orkest
Muziekmaken met je eigen lichaam
Faye bedenkt dat je op de banken ook kunt trommelen
Samenspelen
In de klas worden vioollesjes gegeven.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.