Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Naar aanleiding van de vraag van Marga om het gebruik van het school instrumentarium in te zetten besluiten wij deze in de ruimte aan te bieden. De aanwezige gymmatten gebruiken we in als verzamel/groepsplekken. Daarop leggen we de instrumenten.
Ook bieden we vandaag papier aan. Papier met notenbalken en leeg papier. Pennen en potloden liggen nog apart. Gaan de kinderen daarmee aan de slag?
Door het toevoegen van de matten wordt de ruimte in zijn geheel kleiner; een afgeplakte cirkel in de ruimte werkt waarschijnlijk niet meer. We kiezen ervoor banken neer te zetten in een driehoek.
Zou het veranderen van zowel de onderzoeksruimte als het aanbod de mogelijkheden voor onderzoek vergroten?

De kinderen reageren verrast als blijkt dat zij zelf mogen kiezen op welke mat zij willen spelen. We maken afspraken over geluid: Als ik, Emma, met de claves (ritmestokjes)10 keer tik, leggen de kinderen hun stokjes/instrumenten neer en luisteren zij even. Dit oefenen we een paar keer.

Observatie

Er klinkt veel geluid. Waar het voor sommigen te veel geluid is, zijn anderen druk aan het werk en lijken zich niet te storen aan het geluidsniveau.

Duuk zit heel kalm op zijn mat en speelt gedurende 15 minuten met belletjes. Hij houdt ze dicht bij zijn oren. Zijn lichaam is afgewend van zijn (mat)groepje. Hij kijkt om zich heen in de ruimte en maakt met zijn belletjes contact met kinderen van andere matten. Hij kijkt zijn ogen uit en geeft aan geen behoefte te hebben aan een ander instrument.

Twee kinderen komen naar me toe om steentjes te laten zien. Isa had ontdekt dat ze allebei een ander geluid maken. Zij wil dat laten horen. Daarvoor kiezen zij een andere plek, op de bank.

In het groepje met o.a. Zeno en Moa lijkt onderzoek en samenspelen centraal te staan. Zo wordt de kes kes in de boomwacker gestopt, geschud, geslagen en besproken hoe dat klinkt. Daarnaast zingen/roepen zij door de boomwacker heen. Nadat ik het even stilleg om het over het geluidsniveau te hebben, komen zij op mij af en zeggen: wanneer je door de boomwacker heen luistert, klinkt het geluid heel mooi! Anderen willen dat uiteraard ook horen!

Twee jongens trommelen op de grond in het midden van een schellenraam waardoor zij zich door de ruimte heen, van de mat af bewegen. Er is grote concentratie om de stokken niet tegen elkaar, maar om en om, en in het midden van het schellenraam te krijgen.

Reflectie

De invloed van de ruimte met de matten en instrumenten heeft vandaag tot gevolg dat er weinig tot geen beweging is. Waar de klas eerst nog veel met dans bezig was is het spelen, liefst met stokken, vandaag het allerbelangrijkst.

Verder hadden Marga en ik vandaag voor het eerst ‘tijd’ om tijdens de sessie met elkaar te overleggen en samen keuzes te maken. Dat was voor beide partijen fijn. Daarnaast ontstond er door het groepswerk ook ruimte en tijd om langs de groepjes te gaan en van dichtbij te kijken en luisteren naar wat de kinderen aan het doen zijn en hun vragen en opmerkingen te bespreken.

Het geluidsniveau was vandaag wel erg hoog. Wij denken dat dat komt door het ‘nieuwe’: het spelen met de instrumenten.

10

Instrumenten!

dag 05
13 februari 2012
De nieuwe ruimte...
De andere kant...
Aanbod op mat 1
Aanbod mat 2
Aanbod mat 3
Zitten op de banken, praten over...
Door de Boomwackers heen luisteren
Kes Kes in de Boomwacker
Het ondersteboven beluisteren...
Praten over steentjes op de bank
Pakken en spelen en dirigeren
Steentjes in je rok
Samen spelen
2 solisten en een duo...
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.