Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Vanaf deze week wordt de werkwijze in de klas van juf Adinda anders. De muzieklessen zullen meer een regulier en gestructureerd karakter krijgen en er zal minder intensief worden gedocumenteerd en gereflecteerd. In deze vorm staan we dichterbij de gebruikelijke werkwijze in het dagelijks onderwijs en kunnen we straks vergelijken wat beide werkwijzes opleveren. We blijven dus ook deze klassen volgen en er zal na elke les een verslag verschijnen.
Vandaag is het uitgangspunt ‘de lente’, het is de eerste dag van de lente vandaag.

Observatie

De klas en juf Debby hebben elkaar drie weken niet gezien doordat het vakantie was en de school een dag dicht was ivm de staking. Juf Debby en de kinderen zijn blij elkaar weer te zien, ze hebben elkaar gemist! De les begint weer met het bekende mbiraliedje en de kinderen zingen het direct enthousiast mee. Aan het begin van de les spreken wij met de kinderen over deze speciale dag: de eerste dag van de lente. Veel kinderen weten dat al. Ze weten er van alles over te vertellen.
Over de lente kun je mooie liedjes zingen! De kinderen zingen 2 liedjes die ze al kennen. Daarna leren ze van juf Debby een nieuw lenteliedje: Yoekadieree Yoekada. We zingen het op verschillende manieren. Met een klap op iedere Yoe, snel, langzaam, héél zachtjes, twietend als vogels en piepend als pas uit het ei gekomen vogeltjes. Tegelijk met het uitbeelden van een bloembol waaruit een bloem groeit die opengaat. En op de gitaarbegeleiding van juf Debby. De kinderen zijn erg energiek en zijn doorlopend aan het bewegen op de bankjes. Tot slot luisteren we naar de kippen en de hennen van het Carnaval der Dieren van Saint-Saens.

Reflectie

Het is een dynamische les want de kinderen zijn erg energiek. Ze vinden het leuk om liedjes te zingen en vooral om daarbij te bewegen. Het nieuwe lentelied kunnen ze al snel meezingen en ze doen meteen mee met de veranderingen in de muziek die juf Debby aangeeft.

17

De lente begint met een lentelied

dag 08
20 maart 2012
Beginnen met het bekende mbiralied
De gitaar zit niet in de koffer
Hij heeft zich verstopt
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.